Predikan i S:t Paulus församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över 2 Mos 4:10-17 på 12:e söndagen efter Trefaldighet. 19:e augusti 2018 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 10 Då sade Mose till Herren: ”Men Herre, jag är ingen ordets man, varken förr eller nu när du talat […]

Lyssna

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Mark 7:31-37 på 12:e söndagen efter Trefaldighet. 19 augusti 2018 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 31 Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska […]

Lyssna

Predikan i Lutherska Immanuelförsamlingen i Umeå av Peter Öman över Rom 8:18-21 på 12:e söndagen efter Trefaldighet. 19:e augusti 2018 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. 19 […]

Lyssna

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Mark 2:23-28 på 12:e söndagen efter Trefaldighet. 3:e september 2017 23 En sabbat gick Jesus genom några sädesfält, och hans lärjungar började rycka av axen där de gick. 24 Då sade fariseerna till honom: ”Se! Varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten?” 25 Han svarade: ”Har ni aldrig […]

Lyssna

Predikan av Anders Nissen i Heliga Trefaldighets församling i Göteborg över Mark. 2:23-27 på 12:e söndagen efter Trefaldighet. 3:e september 2017 En sabbat gick Jesus genom några sädesfält, och hans lärjungar började rycka av axen där de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Se! Varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten?” Han […]

Lyssna

Läsegudstjänst under ledning av Anders Einarsson i S:t Markus församling i Ljungby som läste en predikan över 2 Kor 3:4-11 på 12:e söndagen efter Trefaldighet. Video: Hela gudstjänsten 14:e augusti 2016

Lyssna

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 5 Mos 30:11-20 på 12:e söndagen efter Trefaldighet. 14:e augusti 2016 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Guds bud är inte hemliga. Ingen kan säga: ”Guds vilja är hos Gud i himmelen, långt borta från oss, och […]

Lyssna