• Bilder från Hjälmargården ’17

  Under en fin vecka i juli samlades vi till sommarläger på Hjälmargården. Veckan började med ungdomsläger under ledning av Don Patterson från WELS – föredrag och gruppsamtal om att vittna som ung kristen samt dejting och relationer behandlades. På onsdagkvällen tog familjelägret sin början – under de följande dagarna varvades...

 • Fjällvandringslägret är inställt

  ”Årets fjällvandringsläger blir tyvärr inställt p.g.a. alltför få anmälda. Vi tar nya tag nästa år om någon är sugen. Jämtlandstriangeln 2018.” /Peter Öman

 • Inspelningar från Hjälmargården ’17

  Inspelningar Torsdag Morgonandakt ”Gud kallar en profet” Hes 1:26-2:7 Praktisk undervisning ”Föräldrar och barn i Guds rike” Föredrag ”Luther och sakramenten” Kvällsandakt ”Trovärdiga tjänare” 1 Tim 1:12-17 Fredag Morgonandakt ”I Herrens heliga tempel” Jes 6:1-8 Praktisk undervisning ”Att vittna om Kristus” Föredrag ”Nåden allena, tron allena, Skriften allena” Föredrag ”Luthers...

 • Inspelningar från CELC-mötet i Grimma, Tyskland

  Avslutningsgudstjänst Essay 1 – Den lutherska reformationen

 • « Mitt samvete är bundet vid Guds ord »

  ”Vid riksdagen i Worms 1521 hade Luther kallats för att göra en enda sak. Återkalla sina skrifter. Man krävde ett svar, ja eller nej. Luther sa: … Om jag inte överbevisas av vittnesbörd ur Skriften eller av klara skäl, kan jag icke vika. Ty jag tror varken på påvens eller...

 • « Detta är min kropp »

  En utblick över protestantismen av idag väcker en undran över varifrån alla dessa olika kyrkosamfund kommer. Alla har de sina rötter i den romersk-katolska kyrkan, från vilken de kom att skiljas i samband med reformationen. Kulmen i denna frigörelseprocess var bannlysningen av Luther år 1520 genom påven Leo X samt...

 • Bibel och Bekännelse nr 3 2017

  Läs årets tredje nummer av Bibel och Bekännelse (PDF)

 • Kristus har vunnit seger över satan

  ”Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.” Joh 12:46 Redan den första människan Adam fick av Gud löftet att kvinnans avkomma d.v.s. Kristus, den jungfrufödde, skall söndertrampa ormens huvud, besegra den onde. Kristi uppdrag på jorden var...

 • Striden om den fria viljan

  Läran att hela frälsningen enbart beror på Guds nåd är främmande för stora delar av kristenheten och så har det också varit genom stora delar av kyrkohistorien. Detta är inte så underligt, eftersom det också hos den kristne finns en gammal människa som till någon del vill vara med och...