Vi håller oss till de lutherska bekännelseskrifterna från 1580, inte ”i den mån” utan ”därför att” dessa stämmer med Bibelns rena lära. Vi värdesätter särskilt Martin Luthers Lilla Katekes som användbar för undervisning i den kristna tron.