Inspelningar från Bibelhelgen i Vännäs och Umeå 17-18 september

Lutherska Immanuelförsamlingen i Umeå tog initiativ till en Bibelhelg 17-18 september. Lördag 17/9 arrangerades en Biblicumdag på Fridhem i Vännäs. Söndag 18/9 bjöd Immanuelförsamlingen in till gudstjänst, lunch och föredrag. Lyssna till… » Föredrag från Biblicumdagen i Vännäs (biblicum.se) » Söndagens predikan » Föredraget om Daniels bok » Avslutande ord...

Fortsätt att läsa

Månadsbrev Maj (LBK Stockholm)

Kära församling och vänner i Kristus! Efter ett bra förslag och beslut vid stämman inför vi nu församlingens månadsbrev. Tanken är att det ska innehålla uppgifter om kommande program, eventuella nyheter och liknande. Det är fritt fram att komma med önskemål om man vill att brevet ska innehålla något särskilt.

Kort...

Fortsätt att läsa