Följ Guds vilja

“Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. . . Och de sade: ‘Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte...

Fortsätt att läsa

Vill du ha din lön eller en gåva?

“Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 6:23) Låt oss säga att din arbetsgivare ger dig två alternativ: Mot slutet av veckan kan du få vad du tjänat ihop, eller du kan få något som din arbetsgivare har valt som en...

Fortsätt att läsa

Be för kungar

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. (1 Tim 2:1-2) Aposteln Paulus förkunnade de goda nyheterna om Jesus under det...

Fortsätt att läsa

Bygg upp andra

Jesus sade också till den som bjudit honom: “När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig...

Fortsätt att läsa

Göm dig själv i Kristus

“Är jag bara Gud på nära håll, säger Herren, och inte också Gud långt borta? Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte ser honom? säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger Herren.” – Jer 23:23-24 I fornvärlden blev gudar...

Fortsätt att läsa

Faran med andliga fake news

“Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: ”Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm!” Hur länge? Vad har profeterna i hjärtat, lögnprofeterna som profeterar sina egna hjärtans bedrägeri? De tänker att de med sina drömmar som de berättar för varandra ska...

Fortsätt att läsa

Den kristna tron frälser för evigt

“Och Abram trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet.” – 1 Mos 15:6 Bibeltrogna lutheraner bekänner om frälsningen: “Vi blir inte evigt frälsta genom att göra goda gärningar. Vi är frälsta genom tron på Jesus allena”. Detta är vad Bibeln lär. Men när vi bekänner detta kan...

Fortsätt att läsa