Jesus förstår vad vi går genom

Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. (Hebr 4:15-16) Det...

Till inlägget

Gud har lyst upp våra hjärtan

”Gud som sade: ’Ljus ska lysa ur mörkret’, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus” (2 Kor 4:6). I 2007 deltog en man med namn Adam Bloom i ett experiment. Forskare tog honom med till en...

Till inlägget

Älskad av Gud

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. (2 Kor 5:17) En kvinna fick ett nytt jobb i en kundserviceavdelning. Hela dagen, varje dag, svarade hon på klagomål med ett leende på sina läppar. En dag när hon kom...

Till inlägget

Inte en av oss

Johannes sade till Jesus: ”Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss.” Men Jesus sade: ”Hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som...

Till inlägget

Nåd och förlåtelse

”Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den förste och sade: Min son, gå och arbeta i vingården i dag. Jag vill inte, svarade han. Men längre fram ångrade han sig och gick. Sedan kom mannen till den andre och sade samma sak. Han...

Till inlägget

Frid i Jesus är sann frid

“Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.” (Kol 3:16) I 1971 producerade ett välkänt läskföretag en sång som snabbt hann bli en hitlåt. TV-reklamen visade unga människor...

Till inlägget

Alla behöver få höra det på nytt

Johannes fick i fängelset höra talas om Jesu gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: ”Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?” Matt. 11:2,3 Visst blir vi lite förvånade över Johannes Döparens fråga? Han är väl den vi skulle sätta...

Till inlägget

En kung som ger oss nåd och frid

Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus (Upp. 1:4-5) Hur använder vi ordet hopp? Ofta används det inte som något annat än en önskan: ”Jag hoppas det inte blir...

Till inlägget

Utvald

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet...

Till inlägget