En annorlunda kung

“När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom.” (Matt 2:3) Herodes den Store regerade regionen Judeen från 37 till 4 f.Kr. Han är känd för sina många stora byggprojekt, inklusive den gedigna expansionen av Jerusalems tempel. Han var också ökänd för sitt avund och...

Fortsätt att läsa

Ett bra nyårslöfte

“Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.” (Rom 15:4) Har du lovat dig själv att börja träna under 2020? Eller kanske träna mer och oftare? Det finns en sorts uthållighet som inte...

Fortsätt att läsa

Varför vi firar gudstjänst

“Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus . . . för jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.” (Jer 31:31,34) “Varför gå till kyrkan? Allt som vi får i kyrkan kan vi ju även...

Fortsätt att läsa

Vad ska barnet heta?

“Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt 1:21) I vissa kulturer dröjer föräldrar flera veckor eller månader efter födelsen innan de namnger sina barn. Föräldrar tänker sig, på grund av vidskepelse och hög spädbarnsdödlighet, att...

Fortsätt att läsa

Ett rike för alla

“Mitt rike är inte av den här världen.” (Joh 18:36) Du är säkert medborgare i minst ett rike (kanske kungariket Sverige), men visste du att det finns ett rike dit alla är välkomna utan visum- eller passkrav och där vem som helst kan bli medborgare? Lyssna till betraktelsen av pastor...

Fortsätt att läsa

Var inte rädda!

“Säg till oroliga hjärtan: ‘Var starka, var inte rädda!’ Se, er Gud är här! Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er.” (Jes 35:4) När en man kommer med hämnd är det givet att någon kommer att dö. När en hjälte kommer med vedergällning...

Fortsätt att läsa

Stubben

“Men ett skott ska skjuta upp ur Ishais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt.” (Jes 11:1) Det fanns en gång ett mäktig träd. Det var starkt och brett, vackert och högt. Det var ett sådant träd som såg ut att kunna uthärda varje problem, varje vindkast...

Fortsätt att läsa