• Bibel och Bekännelse nr 4 2017

  » Läs Bibel och Bekännelse 2017 nr 4

 • Anmälan till Allhelgonsläger

  Välkomna till Allhelgonsläger i Ljungby 3-5 november 2017 Anmälan senast 22 oktober. > Klicka här för att anmäla dig via Google-formuläret Frågor? anmalanlbk@gmail.com 070 66 93 849 (Anna Karlsson)

 • Bilder från Hjälmargården ’17

  Under en fin vecka i juli samlades vi till sommarläger på Hjälmargården. Veckan började med ungdomsläger under ledning av Don Patterson från WELS – föredrag och gruppsamtal om att vittna som ung kristen samt dejting och relationer behandlades. På onsdagkvällen tog familjelägret sin början – under de följande dagarna varvades...

 • Fjällvandringslägret är inställt

  “Årets fjällvandringsläger blir tyvärr inställt p.g.a. alltför få anmälda. Vi tar nya tag nästa år om någon är sugen. Jämtlandstriangeln 2018.” /Peter Öman

 • Inspelningar från Hjälmargården ’17

  Inspelningar Torsdag Morgonandakt “Gud kallar en profet” Hes 1:26-2:7 Praktisk undervisning “Föräldrar och barn i Guds rike” Föredrag “Luther och sakramenten” Kvällsandakt “Trovärdiga tjänare” 1 Tim 1:12-17 Fredag Morgonandakt “I Herrens heliga tempel” Jes 6:1-8 Praktisk undervisning “Att vittna om Kristus” Föredrag “Nåden allena, tron allena, Skriften allena” Föredrag “Luthers...

 • Inspelningar från CELC-mötet i Grimma, Tyskland

  Avslutningsgudstjänst Essay 1 – Den lutherska reformationen

 • « Mitt samvete är bundet vid Guds ord »

  “Vid riksdagen i Worms 1521 hade Luther kallats för att göra en enda sak. Återkalla sina skrifter. Man krävde ett svar, ja eller nej. Luther sa: … Om jag inte överbevisas av vittnesbörd ur Skriften eller av klara skäl, kan jag icke vika. Ty jag tror varken på påvens eller...

 • « Detta är min kropp »

  En utblick över protestantismen av idag väcker en undran över varifrån alla dessa olika kyrkosamfund kommer. Alla har de sina rötter i den romersk-katolska kyrkan, från vilken de kom att skiljas i samband med reformationen. Kulmen i denna frigörelseprocess var bannlysningen av Luther år 1520 genom påven Leo X samt...

 • Bibel och Bekännelse nr 3 2017

  Läs årets tredje nummer av Bibel och Bekännelse (PDF)

 • Kristus har vunnit seger över satan

  “Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.” Joh 12:46 Redan den första människan Adam fick av Gud löftet att kvinnans avkomma d.v.s. Kristus, den jungfrufödde, skall söndertrampa ormens huvud, besegra den onde. Kristi uppdrag på jorden var...