• Följ Guds vilja

  “Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. . . Och de sade: ‘Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte...

 • Här finns ingen skillnad

  “Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.” (Rom 3:22-24) Vi lever i en splittrad värld. Många nationer är splittrade både politiskt, socialt, etniskt och ekonomiskt. Alla sådana...

 • Vill du ha din lön eller en gåva?

  “Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 6:23) Låt oss säga att din arbetsgivare ger dig två alternativ: Mot slutet av veckan kan du få vad du tjänat ihop, eller du kan få något som din arbetsgivare har valt som en...

 • Information från psalmboksgruppen om nya psalmhäftet för jul och epifania

  Om några veckor kommer häftet Vår psalmbok – psaltare och psalm för jul och epifania att skickas ut till LBKs församlingar. Häftet innehåller psaltarpsalmer och psalmer för hela jul- och trettondedagstiden (epifania) samt för kyndelsmässodagen. Dessutom finns där många allmänna psalmer som passar att rama in gudstjänsten med, som till...

 • LBKs hjälp till änkorna i Indien

  LBKs damlag initierade en insamling till änkorna i Indien vid LBKs sommarläger på Strandgården augusti 2019. En gåva på 18 735 kr skickades till detta projekt som du kan läsa mer om nedan. Följande text är hämtad från vår systerkyrka ELS Mission News/Helping Hands. Den är skriven av pastor Bradley...

 • Vem (eller vad) tillber du?

  “Ingen kan tjäna två herrar” (Luk 16:13) För femton år sedan tackade en författare vid namn David Foster Wallace ja till att tala vid en examensceremoni. Wallace var en sekulär man, på sin vakt mot alla former för organiserad religion. Men i sitt tal överraskade han många av åhörarna. Han...

 • Be för kungar

  Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. (1 Tim 2:1-2) Aposteln Paulus förkunnade de goda nyheterna om Jesus under det...

 • Kristus Jesus kom för att frälsa syndare

  Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste! (1 Tim 1:15) Nyheterna rapporterar ofta om synderna som människor har begått mot varandra, och de olika sätten...

 • Bygg upp andra

  Jesus sade också till den som bjudit honom: “När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig...