Predikan i Uppsala på Kyndelsmässodagen – Är problemet på insidan eller utsidan?

Predikan av Stefan Sjöqvist i S:t Paulus församling i Uppsala över 1 Joh 1:5-7 på kyndelsmässodagen.

4:e februari 2018


5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Lämna en kommentar