Sommarläger på Hjälmargården 12–16 juli

Arrangemangsinfo

  • onsdag | 12 juli, 2017 to söndag | 16 juli, 2017
  • Hela dagen
  • Hjälmargården, Läppe, 643 95 Läppe

Anmälningstiden har gått ut (26 juni)

Det är nu fullsatt!

Till ni som ännu inte anmält er, men som gärna vill komma är fortfarande välkomna. Anmäl er i så fall till anmalanlbk@gmail.com, och ange ifall ni vill ha kvällsfika/kvällssmörgås/korv. När det gäller boende, frukost och lunch får ni själva kontakta Hjälmargården (0151-73 09 80).

Har du frågor eller funderingar?

Anna Karlsson
070 669 38 49
anmalanlbk@gmail.com

Program

Måndag 10 juli – Onsdag 12 juli
Ungdomsläger

Onsdag 12 juli
09.50-17.00 Pastoralkonferens
14.00 Körövning
16.00 Damlagsmöte
16.00 Nyckelutlämning
17.30 Kvällssmörgås
19.00 Välkomsthälsning och kvällsandakt Lars Gunnarsson
20.00 Kvällsfika

Torsdag 13 juli
08.00 Frukost
09.30 Morgonbön “Gud kallar en profet” (Hes 1:26-2:7) David Åkerlund
10.00 “Föräldrar och barn i Guds rike” (praktisk undervisning) Don Patterson
Parallellt: Barnundervisning
12.30 Lunch
15.30 “Luthers liv del I: Från Eisleben till Worms (1483-1521)” Ingvar Adriansson
16.30 “Luther och sakramenten” Anders Nissen
17.30 Kvällssmörgås
19.00 Aftonbön “Trovärdiga tjänare” (1 Tim 1:12-17) David Åkerlund
20.00 Kvällsfika

Fredag 14 juli
08.00 Frukost
09.30 Morgonbön “I Herrens heliga tempel” (Jes 6:1-8) Bjarte Edvardsen
10.00 “Att vittna om Kristus” (praktisk undervisning) Don Patterson
Parallellt: Barnundervisning
12.30 Lunch
15.30 “Nåden allena, tron allena, Skriften allena” Stefan Sjöqvist
16.30 “Luthers katekeser” Stefan Hedkvist
17.30 Kvällssmörgås
19.00 Aftonbön “Jesus kallar människofiskare” (Luk 5:1-11) Bjarte Edvardsen
20.00 Kvällsfika

Lördag 15 juli
08.00 Frukost
09.30 Morgonbön “Vår kungliga tjänst” (1 Pet 2:4-10) Hans Ahlskog
10.00 “Luther om Lag och Evangelium” Seth Erlandsson
Parallellt: Barnundervisning
11.00 “Luthers liv del II: Från Wartburg till Eisleben (1521-46)” Peter Öman
12.30 Lunch
15.00 Musikgudstjänst
17.00 Korvgrillning
19.00 Sång- och reformationskväll
20.00 Aftonbön “Frågan och svaret om tron” Matt 16:13-20 Hans Ahlskog
Kvällsfika

Söndag 16 juli
08.00 Frukost
11.00 Högmässa med HHN Lars Gunnarsson
12.30 Lunch och avslutning

Priser

Frukost: 74 kr (V) 37 kr (B)
Lunch: 95 kr (V) 48 kr (B)
Kvällssmörgås/korvgrillning: 60 kr (V) 30 kr (B)
Kvällsfika: 30 kr (V) 15 kr (B)

V = Vuxna; B = Barn 4-12 år