Gudstjänst i Ljungby (samt kyrkkaffe och höststämma)