Kommentera

Självförnekelse

Sedan sade [Jesus] till alla: “Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det.” – Luk 9:23-24

Har du provat självförnekelse? Kanske var det för att gå ner i vikt eller för atletiska syften. Du nekade dig själv vissa sorters mat, extra sömn eller fritid för att träna. Kanske var det för någon du bryr dig om. Du lät bli att göra eller äta vissa saker eftersom du visste att det skulle utelämna någon som inte skulle kunna göra dessa saker. Kanske var det för andliga syften eller för självdisciplin. Att fasta har länge använts som botgöring eller för att skärpa mentalt och andligt fokus.

Men den självförnekelse som Jesus förväntar sig av sina lärjungar är lite annorlunda. Att förneka mig själv är att göra tvärtemot vad min syndiga natur vill göra. Min syndiga natur vill att jag ska sätta mig själv först och tjäna mig själv och endast göra vad som är bra för mig. Att förneka mig själv betyder att aldrig sätta mig själv först.

Men min syndiga natur vill invända: “Om du inte sätter dig själv först, vem ska då ta hand om dig? Du behöver sätta dig själv först, åtminstone en del av tiden.”

Men Jesus bjuder in oss till att lita på honom. Han säger: “Jag förnekade mig själv för att komma och vara din Frälsare. Jag satte min Faders vilja först medan jag tjänade dig i mitt liv och min död så att det viktigaste du behöver redan är ditt. Du är ett Guds barn och en arvinge till evigt liv! Och eftersom jag redan gett dig det kan du vara säker på att jag vill ta hand om dig i alla andra behov du har. Eftersom jag älskade dig fullkomligt kan du lita på mig tillräckligt för att sätta Gud först i ditt liv och att älska andra mer än dig själv.”

Självförnekelse är aldrig enkelt. Det är en ständig strid. Det är en daglig kamp. Prisa Gud att hans Son var villig att förneka sig själv för oss. Och låt oss vända oss dagligen till honom för förlåtelse och styrka till att förneka oss själva medan vi tjänar honom varje dag.

Bön: Käre Jesus, min självuppoffrande Frälsare, förlåt mig min själviskhet och ge mig styrka att förneka mig själv för dig varje dag. Amen.

Skriv en kommentar