Kommentera

Frihet i Kristus

“Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.” – Gal 2:19-21

En strategiskt placerad skylt över portarna välkomnade de judiska fångarna när de kom in i lägret i Auschwitz: “Arbeit Macht Frei.” Arbetet skulle befria dem. Det var ett tomt löfte. De arbetade sig själva till utmattning, men den enda befrielsen de fann var döden.

Arbeit Macht Frei är en ideal som låter förnuftig – även tilltalande. Om vi gör de rätta sakerna så kommer vi få frihet och godkännande. Men hur mycket vi än gör så når vi aldrig upp till den härlighet som Gud kräver av oss. Den enda betalningen vi får för våra gärningar är döden.

Jesus Kristus har befriat oss från vår tillvaro i denna återvändsgränd. Han arbetade felfritt under sin Faders lag. För oss. Han betalade vår skuld på korset med sitt syndfria liv. För vår frälsning. Genom tron på Kristus är vi fria från lagens krav och tomma löften. Det är inte våra egna gärningar som gör oss fria från Guds vrede, utan det är Jesu gärningar som befriar oss.

Kom ihåg detta när din skuld gör sig påmind. Kom ihåg att det hårda arbetet att föra din själ till himlen redan har gjorts – av Jesus. Och, som Paulus, använd sedan resten av ditt liv till att leva för honom som har betalat priset för din ingång genom himlens pärlaport!

Bön: Herre Jesus, hjälp mig att tro att allt du gjorde och genomled var för att frälsa mig och befria mig. Genom hoppet av din uppståndelse, lär mig att leva i friheten jag har i dig. Amen.

Skriv en kommentar