Kommentera

Att greppa tragedier

“Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som de.” – Luk 13:3

Många lämnas hemlösa i kölvattnet av naturkatastrofer. Offer förlorar sina liv när beväpnade män öppnar eld på skolor. Hundratals dör varje månad i krig. Oskyldiga blir angripna av terrorister runtom i världen.

Kunde dessa tragedier förhindrats? Vem är egentligen ansvarig? Var var Gud när detta hände? Hur kunde detta hända?

Det är okej för oss att dåliga saker händer dåliga människor. “Kanske får de äntligen vad de förtjänar. Kanske Gud vill lära samhället en läxa om omoral.”

Men när tragedier drabbar oss själva eller när något som vi tycker är orättvist händer – ja, då reagerar vi annorlunda. Varför fick hon cancer, men inte hennes vän? Varför dog hans son i krigszonen medan min kom tillbaka med livet i behåll? Varför dör oskyldiga åskådare vid skjutningar?

“Det är inte rättvist, Gud! Varför låter du dåliga saker hända med goda människor? Om du verkligen är rättvis och kärleksfull, hur kunde du låta detta hända?”

Men varför dessa saker hände dessa människor är Guds sak, inte vår sak. Det är inte vår sak att döma de som berördes, och framför allt inte att döma Gud. Istället vill han att vi ska ställa oss framför spegeln och granska oss själva noga. “Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som de” sade Jesus.

Betydelsen av omvändelse ligger i själva ordet – det betyder att vända om. Gud vill använda livets tragedier för att vända våra hjärtan bort från våra synder, som leder till död, till vår Frälsare, som ger oss liv.

Inga av tragedierna på Jesu tid eller på vår egen tid kan jämföra sig med orättvisan som Jesus fick utstå. Han var den syndfrie Guds Son, men blev dömd, fördömd och korsfäst för brott han aldrig begått.

När han led och dog på korset bytte Jesus plats med dig. Han tog dina anklagelser mot Gud, ditt ifrågasättande av Guds kärlek, dina syndiga vägar, och gav åt dig sin fullkomliga förtröstan, kärlek och lydnad. Han utstod helvetet för att ge dig himlen. Han led döden för att ge dig livet.

Må Guds kärlek på korset stillna våra frågor om varför tragedier händer, och må Gud vända våra hjärtan till Jesus i uppriktig omvändelse, glädje, lov och pris.

Bön:
Gud, livet är obegripligt ibland. När tragedier drabbar mig eller andra, hjälp mig att förtrösta på din kärlek i Jesus min Frälsare. Amen.

(Betraktelsen är översatt och publicerad med tillstånd från WELS)

Skriv en kommentar