Kommentera

“Det står skrivet”

“Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och leddes av Anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var slut blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: “Om du är Guds Son, så befall den här stenen att bli bröd.” Jesus svarade honom: “Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.” –– Luk 4:1-4

Hur reagerar du när frestelser kommer smygande? Ger du efter varje gång? Kämpar du emot ett litet tag, men sedan blir det för kämpigt att stå emot? Klarar du att hålla ut en lång tid utan att ge efter, men sedan faller du? Alla har känt djävulens frestande lockelser.

Vad är det bästa sättet att kämpa emot dessa frestelser? Jesus visar oss hur vi kan hitta kraft att kämpa emot; nämligen med ord från Bibeln. “Det står skrivet” säger han, och djävulen har inget svar. Allt vad Gud säger är sanning, och därför är Skriften kraftfull mot frestelser.

Det är till stor hjälp att vända dig till ett passande bibelställe i ögonblicket när du frestas. Guds Ord är ett kraftfullt vapen mot vår gamle, onde fiende djävulen. Han besegrades av Jesus, och han hade inga svar mot Jesu kraftfulla ord.

Det är också till stor hjälp att vända dig till ett bibelställe efter du givit efter för frestelse och känner dig skuldtyngd: “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9). Klamra dig fast vid Guds förlåtande ord, och lita på att Jesu seger över djävulen också är din seger.

Bön: Fader Vår som är i himmelen, inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Skriv en kommentar