Kommentera

Nåd och förlåtelse

“Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den förste och sade: Min son, gå och arbeta i vingården i dag. Jag vill inte, svarade han. Men längre fram ångrade han sig och gick. Sedan kom mannen till den andre och sade samma sak. Han svarade: Ja, herre. Men han gick inte. Vem av de två gjorde faderns vilja?” De svarade: “Den förste.” (Matt 21:28-31a)

Jesu fråga var inte svår att besvara. Det är rentav svårt att föreställa sig en enklare fråga. Även om den första sonen svarade sin far hårt och oförskämt gjorde han i slutändan vad som begärdes. Även om den andra sonens svar lät gulligt och artigt uttalade han bara tomma ord åt sin far.

Det var tänkt att vara en enkel fråga med ett uppenbart svar. Men sedan fortsatte Jesus till den verkliga avsikten. Den djupare andliga poängen var tänkt att vara lika klar för hans åhörare. Publiken bestod av framstående människor, inklusive de som var religiösa ledarna då: Jesus sade till dem, “Jag säger er sanningen: Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom, men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det, ångrade ni er inte ens senare och trodde på honom.” (Matt 21:31b-32)

Den första sonen representerade de öppet syndiga. De hade vänt sig bort från Gud och hans vilja. De hade levt ett liv som uppenbart var i strid mot Guds krav. Men sedan kom Johannes döparen. Han kallade syndare att vända sig från sina syndiga vägar. Han uppmanade dem att förtrösta på förlåtelsen i den kommande Frälsaren. Många hörde budskapet, trodde och fick leva!

Den andra sonen representerade de utvändigt rättfärdiga. De skröt över sitt förhållande till Gud. De trodde att de förtjänade detta förhållande genom vem de var och det goda de hade gjort. Men sedan kom Johannes. När han påpekade att även de var syndare som behövde en Frälsare förkastade de hans budskap och Messias (Jesus) som skulle komma.

Gud Fadern kommer med detta budskap idag: “Gå och arbeta i vingården”. Jesus själv talar om för oss: “Detta är Guds verk: att ni tror på den som han har sänt” (Joh 6:29). Jesus sändes till denna värld som Frälsare för alla. Han levde, led, dog och uppstod igen för att återlösa dig och mig och alla från Guds straff som våra syndar hade förtjänat. Nu kallar han oss att förtrösta på hans Son, Jesus Kristus.

Har du levt ett öppet syndigt liv? Vänd om till Jesus och hans utlovade förlåtelse … och lev! Har du riktat din förhoppning om ett gott förhållande till Gud på godheten som andra kan se i dig? Lyssna till Jesu kallelse i dag och vänd om från en sådan missriktat tanke. Förtrösta istället på rättfärdigheten som endast Jesus kan ge … och lev!

Bön:

Herre Jesus Kristus, hjälp mig att alltid se mitt behov för din nåd och förlåtelse. Hjälp mig att alltid vända mig till dig i ödmjuk tro för syndernas förlåtelse, rättfärdighet och liv som endast du kan ge. Amen.

(Betraktelsen är översatt och använd med tillstånd från WELS)

Skriv en kommentar