Lämna en kommentar

En kung som ger oss nåd och frid

Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus (Upp. 1:4-5)

Hur använder vi ordet hopp? Ofta används det inte som något annat än en önskan: ”Jag hoppas det inte blir regn.” ”Jag hoppas ditt lag vinner matchen.” Men hoppet som vi har i Kristus är inte bara en önskan. Vårt kristna hopp kan beskrivas som tillförsikt och visshet. Det är visst eftersom det kommer från den treenige Guden, den Gud som ger nåd och frid.

Nåd kommer från Gud Fadern, ifrån honom som är och som var och som kommer. Fadern är evig och oföränderlig och hans nåd är evig och oföränderlig. Av evighet utvalde Gud Fadern oss till sina barn. Vår Far utvalde oss inte till sina barn på grund av något gott hos oss. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus från evighet (2 Tim. 1:9).

Nåd kommer från ”de sju andarna”. Talet 7 symboliserar fulltalighet eller fullkomlighet. Genom ”de sju andarna” har Herren till fullo uppenbarat sin nåd för fallna människor. Genom Ord och sakrament har den helige Ande låtit alla sina gåvor strömma in i våra hjärtan. Det är bara genom den helige Andes verk som vi kan säga Jesus är Herren (1 Kor. 12:13).

Nåd kommer från Jesus Kristus. Jesus visade sin nåd mot oss genom att tjäna som vår ställföreträdare i allt han gjorde. Han föddes under lagen. I vårt ställe höll han alla Guds bud till hundra procent. Fast han inte hade begått en enda synd lade Herren all vår skuld på honom (Jes. 53:6). På grund av Jesus är vi heliga i Guds ögon.

Den treenige Gudens nåd ger oss frid. Eftersom vi har blivit frälsta av nåd har vi frid med Gud (Rom. 5:1). När våra samveten anklagar oss har vi frid genom vissheten att alla våra synder är förlåtna. När tragedier slår till har vi frid i vissheten att Gud inte straffar oss för våra synder. När vi står ansikte mot ansikte med döden har vi frid i vissheten att himlen är vårt hem.

Vårt kristna hopp är inte bara ett önsketänkande. Vårt kristna hopp är tillförsikt och visshet. Vårt kristna hopp kommer från vår Kung, den Kung som ger oss nåd och frid.

Treenige Gud, tack för att du ger oss nåd och frid. Låt din frid alltid råda i våra hjärtan. Amen.

(Ur Meditations)

Lämna en kommentar