Lämna en kommentar

Alla behöver få höra det på nytt

Johannes fick i fängelset höra talas om Jesu gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: ”Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?” Matt. 11:2,3

Visst blir vi lite förvånade över Johannes Döparens fråga? Han är väl den vi skulle sätta högst på listan över människor vi tror var säkra på att Jesus var Messias! Johannes hade ju under hela sin gärning pekat på just detta. ”Se Guds Lamm som tar bort världens synd”, sa han samtidigt som han pekade på Jesus (Joh. 1:29).

Tänk på vad Johannes hade sett! Vid Jesu dop hörde han Guds egen röst förkunna: ”Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje” (Matt 3:17). Johannes berättade: ”Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom” (Joh. 1:32). Hur skulle Johannes efter allt detta kunna tvivla på att Jesus var den utlovade Frälsaren?

En del har undrat om Johannes bara ställde sin fråga för sina lärjungars skull, att han själv var säker på hur det var men ville att lärjungarna skulle få höra Jesu svar. Men Jesus är noga med hur han svarar: ”Gå och berätta för Johannes. . .”

Vi vet att hur privilegierad Johannes än var så var han fortfarande en syndare. Och när han försmäktade i kung Herodes fängelse började frön av tvivel växa hos honom. Han kanske undrade varför Jesus inte gjorde mer för att hjälpa honom. Johannes hade förutsagt att Jesus skull bränna upp agnarna ”i en eld som aldrig slocknar” (Matt. 3;12), men det verkade inte som om Jesus kom med Guds vredes eld över de ogudaktiga. Johannes började undra om Jesus verkligen skulle göra allt som han hade förutsagt.

Om till och med den store Johannes Döparen på nytt behövde få höra att Jesus var den utlovade Frälsaren, hur mycket mer behöver då inte du och jag regelbundet få höra det! Om Satan kan fresta till och med Johannes Döparen till tvivel, hur mycket lättare kan han då inte angripa oss, särskilt om vi inte regelbundet fortsätter att lyssna till Guds Ord!

Johannes vände sig till rätt ställe för att få hjälp i sin andliga kamp. Han ställde frågan till Jesus för att få höra hans Ord. Lyssna och läs Jesu Ord varje gång du kämpar med tvivel. Han gläder sig åt att försäkra dig om att han verkligen är din Frälsare från synden!

Jesus, lär mig skynda till ditt Ord när jag känner rädsla och tvivel. Ge mig ett hjärta som tryggt litar på dina underbara löften. Amen.

(Ur Meditations)

Lämna en kommentar