Lämna en kommentar

Utvald

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. (1 Pet 2:9-12)

”Hej. Vem är du?”

”Jag heter. . .” (Men vad är egentligen ett namn? Är det allt du är?)
”Jag arbetar för. . .” (Men är det allt du är – det du gör mellan 9 och 5?)

Vem är du egentligen? Var hittar du din identitet? Vi kan alla kämpa med vår identitet och frestas hitta den i fel saker.

”Jag är VD på mitt företag.” ”Jag är mamma.” ”Jag är idrottsman.” ”Jag är toppstudent.” ”Jag är populär.” Men hur är det när livsvillkoren förändras, när jag förlorar jobbet, när barnen flyttar hemifrån eller när jag förlorar förmågan? Vem är jag då?

I sista hand kommer levnadsförhållandena att förändras eftersom synden i oss gör att vi söker vår identitet i hur livet blir eller i vad andra tycker. Vi kommer att dö och lämna allting. Och för våra synders skull förtjänar vi att identifieras som sådana som blir fördömda.

Men det är inte det som Gud säger att ni är, säger Petrus. Ni är ett utvalt släkte. Han säger att ni är utvalda!

Om du blir uttagen sist till laget kanske du tänker att du är en nolla som ingen vill ha. Men Gud valde dig till sitt lag! Gud handplockade dig innan tiden började för att du skulle tro på honom och bli räddad. Så speciell är du. Det är vad Gud säger. Det spelar ingen roll vad andra tänker.

Yttre omständigheter eller vad andra tycker om oss är saker som lätt förändras. När vi inte finner vår identitet i sådant utan i Guds oföränderliga löften kommer vår nya identitet att ge oss ett levande, oförskrackt samvete som stolt besvarar frågan ”Vem är du?” med ”Jag är en kristen som av nåd är utvald Gud.”

Käre Gud, tack för att du utvalde mig att vara din egen innan tiden började. Hjälp mig att hitta min identitet i vad du säger om mig i ditt ord som inte förändras. Gör mig oförskräckt så att jag lever som den du har sagt att jag är. Amen.

Ur Meditations

Lämna en kommentar