Lämna en kommentar

Han bar våra synder

Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. (1 Pet 2:24)

Vad är synd? Ett gammalt ord som inte hör hemma i vårt moderna samhälle? En del försöker förneka syndens existens. Andra säger att hela föreställningen om synd är alldeles för dömande. Se dig omkring: ondskan finns fortfarande. Men vår värld säger gärna att det bara är andras ondska som borde dömas och bestraffas.

Experter omvärderar syndiga levnadssätt och säger att de är sjukdomar eller individuella val som helt enkelt speglar hur olika människor är funtade. Det har blivit allt vanligare att sätta diagnos på olika tvångsbeteenden och böjelser. Kan synd vara vanebildande? Ja. Är en del människor mer mottagliga för vissa frestelser? Kanske det. Men alla ursäkter som förminskar syndens allvar minskar också behovet av en Frälsare. Finns det någon hemskare villfarelse?

Synden är levande och framgångsrik i vår värld. Grundbetydelsen av synd är laglöshet. Synd betyder också att missa målet. Överträdelse är en synonym till synd som innebär att bryta mot en befallning. Missgärning innebär att göra något brottsligt som förtjänar bestraffning. Det är också synd att underlåta att göra goda gärningar: den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar (Jak 4:17).

Gör aldrig misstaget att underskatta hur farlig synden är. Synd hotar själen. Varje synd är en upprorshandling som förenar sig med Satan i hans mordiska revolt mot den allsmäktige domaren.

Jesus föddes hit till världen och blev människa av en enda anledning: Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Född till att dö gav han sitt liv på korset och blev straffad för hela världens synder. Jesus Kristus, den rättfärdige. . . är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra utan också för hela världens (1 Joh 2:1,2).

Jesus är vår gode Herde. Han söker efter får som gått vilse och andra får. Vi kan inte hålla reda på alla synder vi begår. De är fler än hårstråna vi har på huvudet. Varje synd är ett argsint djur som omringar oss, en skock ylande, dreglande odjur. Varje synd rycker och sliter i våra håriga ben och drar oss bort till det mörka tillhåll där helvetet vill sluka oss. Vår gode Herde lade sin kropp i vildjurets mun i vårt ställe och hans blod helar våra syndasår.

Hur skulle vi då tanklöst kunna avfärda synden?

Himmelske Far, hjälp oss att inse hur farlig synden är och hur stor kärlek Han har som bar våra synder. Amen.

(ur Meditations)

Lämna en kommentar