Lämna en kommentar

Blind eller seende

Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. (2 Kor. 4:3,4)

”Synen måste vara det härligaste av alla sinnen.” Det sa Helen Keller, som vid 19 månaders ålder drabbades av en sjukdom som gjorde henne både blind och döv.

Det är väldigt sorgligt att förlora synen, vare sig det beror på sjukdom, ålder eller en olycka. Men det finns en blindhet som är mycket värre, och det är den andliga blindhet som Satan utsätter dem för som inte vill tro den goda nyheten om Jesus Kristus.

Tänk på den blinde som tror på Jesus som Frälsare från synd! Vilka härliga framtidsutsikter han har om uppståndelse till evigt liv han! Profeten Jesaja säger: Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas (35:5).

Men de som söker den här världens goda har inget sådant hopp. Satan utlovar förvisso stora ting. ”Ni ska visst inte dö” sa han åt våra första föräldrar när han visade dem på frukten från det träd som Gud förbjudit dem att äta av. Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont (1 Mos. 3:4,5). Satan gjorde Adam och Eva blinda för syndens ohygglighet och konsekvenser, och han gör samma sak mot oss idag.

Satan gör många blinda för att Jesus Kristus är unik. Han sprider ut lögnen att Jesus bara är en i mängden av profeter, som Buddha eller Muhammed, och att hans evangelium inte skiljer sig från deras.

Men Jesus är inte bara en profet. Han är Guds avbild. Han är inte bara lik Fadern utan av samma väsen som Fadern, ”uppenbarar hans väsen” som Hebreerbrevets författare säger (1:3). I förunderlig ödmjukhet kom Kristus till världen som en av oss, i mänskligt kött och blod, ”lik en syndig människa” står det i Romarbrevet 8:3, ”som syndoffer”.

Hans evangelium är inte ett budskap om vad vi måste göra för att bli frälsta utan vad Gud Fadern i gränslös kärlek och hans Son genom ett förunderligt offer har gjort för att ge oss förlåtelse för våra synder, frid i våra hjärtan och en plats i himlen.

Käre Herre, bevara oss från att bli förblindade av Satan och öppna ögonen på dem som är blinda. Bevara oss i ditt Ord för ”ditt bud är klart och upplyser ögonen”. Amen.

(ur Meditations)

Lämna en kommentar