Lämna en kommentar

En Gud som lyssnar

Herren gav akt och lyssnade. (Malaki 3:16)

Det är viktigt att vi talar igenom våra problem. Men ännu viktigare är det att ha någon som verkligen lyssnar på oss. Vilken välsignelse det är när vi delar våra bekymmer med trossyskon och de uppmärksammar vartenda ord. Vi ser dem i ögonen och vet att de förstår vad vi säger. De fylls av medkänsla och kommer oss till mötes med en kram eller uppmuntrande ord.

Detta betecknar också vår Gud. Vi har en Gud som lyssnar. När människorna på Malakis tid klagade sin nöd för Gud rörde de inte bara på munnen. De utgöt sina hjärtan för den Gud som älskade dem och lovade lyssna på dem och svara på alla deras böner.

Jesus har gett oss samma löfte: ”. . . att Fadern må ge er allt vad ni ber om i mitt namn” (Joh. 15:16). Vi har inte en avlägsen, oengagerad Gud som inte får störas av de sina, utan vi har en Gud som vill att vi ska tala med honom om precis allt, särskilt när vi är missmodiga. Vi har en Gud som lyssnar.

Vi glömmer så ofta att be. För jordiska ögon verkar bön så meningslös. ”Jag antar att det enda vi kan göra är att be” kan vi höra folk säga, som om bön vore sista utvägen när inget annat fungerar.

Be, kära medkristna! Be, för vi har en Gud som lyssnar. Vi har en Gud som svarar på våra böner, och han besvarar dem för vårt eviga väl. Vi har en Gud som längtar efter att vi ska tala till honom i Jesu namn. Vi har en Gud som tar emot våra tankar och ord i samma ögonblick som de riktas till honom. Han har aldrig för mycket att göra. Han har alltid tid med oss.

Be till Gud hela dagen. Be på morgonen att Jesus ska välsigna allt du gör under dagen. Be på arbetet. Be för din familj. Be för din pastor eller lärare som förmedlar Guds ord till dig. Be för din församling och kyrka när den kämpar med ekonomiska frågor. Be för unga kristna att de bestämmer sig för en utbildning som blir till Guds ära och till gagn för dem som tror. Be att Gud ska fortsätta ge kraft och förmåga åt sin kyrka i hela världen.

Gud lyssnar, och när hans tid är inne välsignar han oss. Var vid gott mod! Gud älskar att uppmuntra sina missmodiga barn.

Käre Herre Jesus, tack för förmånen att få tala med dig i bön och tack för att du hör och besvarar alla våra böner. Amen.

Ur Meditations

Lämna en kommentar