Kommentera

« Mitt samvete är bundet vid Guds ord »

”Vid riksdagen i Worms 1521 hade Luther kallats för att göra en enda sak. Återkalla sina skrifter. Man krävde ett svar, ja eller nej. Luther sa: … Om jag inte överbevisas av vittnesbörd ur Skriften eller av klara skäl, kan jag icke vika. Ty jag tror varken på påvens eller kyrkomötens ofelbarhet, eftersom det är uppenbart att de ofta misstagit sig och motsagt sig själva. Jag har blivit övertygad av de skriftställen jag har nämnt, och mitt samvete är bundet vid Guds ord. Jag kan inte och vill inte återkalla något, ty det är farligt och oriktigt att handla mot sitt samvete. Gud hjälpe mig. AMEN

Riksdagen beslutade att Luther var ”i rikets akt”, dvs att vem som helst fick döda honom. Men genom Guds beskydd blev han kidnappad och förd till slottet Wartburg där han var i säkert förvar.

I denna enkla kammare på slottet översatte Martin Luther bl.a Nya Testamenetet till tyska på fyra månader, en bedrift som är svår att förstå.”

ur Bibel och Bekännelse 2017-3 (PDF)

Kommentera