Kommentera

Bilder från ungdomslägret i Brevik 2016

Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. (…) Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. (1 Kor 12:12,27)

ungdomslagret-brevik-02

ungdomslagret-brevik-05

ungdomslagret-brevik-06

ungdomslagret-brevik-04

ungdomslagret-brevik-07

ungdomslagret-brevik-08

ungdomslagret-brevik-09

Skriv en kommentar