Kommande händelser

Senaste nyheter

 • jerusalemforstorelse

  Förspillda tillfällen – att inte lyssna till ordet

  På tionde söndagen efter trefaldighet talar våra texter om hur allvarligt det är att inte lyssna. Att låta Guds ord gå förbi, låta ordet gå in genom ena örat och ut genom andra och inte låta det gå ner i hjärtat och slå rot.Våra texter lindar inte i bomull eller

 • förvalta

  Förvaltarskap

  Enligt Bibeln är ju pengarna en rot till allt ont, och penningbegäret har fått många människor bort ifrån Bibeln och tron på Herren Kristus. Hur ska vi då förstå söndagens text om den otrogne förvaltaren. Den Heliga Skrift har en undervisning när det gäller vårt förvaltarskap som tar exempel ur

 • images-false3

  Falska profeter

  När Kristus säger till sina åhörare att ta sig till vara för falska profeter och att lära känna dem genom deras frukt, sätter han dem därmed på domarsätet med sanningens vågskål i sina händer och ber dem att med tillförsikt döma sina lärare. Allt som lärs i Kristi kyrka rör

 • vete

  Kroppens och själens mat

      Jesus säger om sig själv ”Jag är livets bröd” den som hungrar eller törstar får komma till hans bord till hans rika och överflödande bord. Som dukas upp för den hungrige och törstige, den som inget har att betala med.  Här ’är den andliga maten som ger själen

 • Hjälmargården2014-14

  Bilder från Hjälmargården 2014

  Bilder från LBK:s 40-årsjubileum på Hjälmargården av Bjarte Edvardsen.    

 • Bibel och Bekännelse 2014 nr.3

  Bibel och Bekännelse 2014 #3

  Kyrkans största och viktigaste uppgift är att förkunna Bibelns rena och klara lära. Den ska göra Guds Ord känt och predika evangeliet, det glada budskapet om frälsning och hopp för evigheten för alla människor. Vi kan som människor inte tillföra något för att förvärva en evighet i Guds himmel. Guds

 • Att följa i Jesu spår

  I Jesu spår är tryggt att vandra, Ty de gå hem till livets land Och sluta ej som många andra Vid dödens töckenhöljda strand. Jag går med Jesus var jag går han vandrar vid min sida. Han läker mig med sina sår och hjälper mig att strida. Så har teologer

 • publikbild

  Inspelningar från LBK:s 40-årsjubileum 2014

  Här kan du ta del av inspelade föredrag, morgonböner och kvällsgudstjänster från jubileumskonferensen på Hjälmargården. Tyvärr var ljudinspelningsutrustningen bristfällig, vilket inverkade menligt särskilt på sång- och musikinslagen. Festgudstjänsten på söndagen kunde tas upp endast via videokameran med störningar som följd. Temat för jubileet var ”Kristusbrev till världen” med underrubrikerna ”Trons grund”, ”Trons förkunnelse”

 • Att lyssna till Herrens röst – Apostladagen

  I vårt evangelium läste vi om att Petrus och hans vänner hade varit ute och fiskat hela natten och de kommer hem besvikna utan att ha fångat någonting. De sitter och ordnar med sina nät då Jesus kommer och ber honom om hjälp. Han behöver Petrus båt så att han

 • Hjalmargarden_070715

  Direktsändningar under 40-årsjubileet

  Följ våra föredrag och gudstjänster via direktsändningar på www.bekannelse.se/lbklive Programmet för direktsändningarna är: Fredag 11 juli Del I: Trons grund 09.00 Inledningsgudstjänst – Stefan Hedkvist 09.45 Föredrag av prof. John Brug (I): Skriftens inspiration 11.00 Föredrag av Seth Erlandsson: LBK 40 år. Hur började det? Var är vi nu? Vart är vi på väg? 15.30 Föredrag