Senaste nyheter

 • luther

  Sanningen ska göra er fria

  Genom nåden allena. Vi är frälsta endast genom Guds nåd. Guds nåd är hans oförtjänta kärlek som sände Jesus till syndares räddning från synd och död. Människor bidrar inte på något sätt till sin frälsning. Genom tron allena. Vi tror att vi får denna oförtjänta nåd och allt den har

 • Jesus undevisar

  Att lyssna i tro

    ”Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat? Dessa ord är en del av söndagens evangelium när Jesus undervisar judarna vid tempelplatsen. Med sin undervisning visar Jesus att han är den utvalde som är sänd av Gud. Han kom med ett bestämt uppdrag: att rädda världen från

 • tacksagelse

  Tacka Gud under livets alla förhållanden

  På den dagen skall du säga: ”Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning.” Jes

 • himlastegen

  Barnen och änglarna

  I centrum på den Helige Mikaels dag står barnen, och änglarna. Bibeln talar om barnen och säger ” dessa  mina minsta som tror på mig, om dessa små sjunger David i den 8.e psalmen. Ur barn och spenabarns mun har jag upprättat en makt för att förgöra fiende och hämnare.

 • annons_sv_web

  Boken ”Jesus är begynnelsen” kommer ut i oktober

  Under några år har S:t Johannes evangelisk-lutherska församling ordnat bibelhelger, ett veckoslut på våren och ett på hösten. Under 2013 hölls sådana bibelhelger i mars och oktober. Under lördagen samlades man i Lepplax bykyrka och på söndagen firades gudstjänst och avslutningsdag i Biblion, Vasa. Denna bok är en sammanställning av

 • oden

  Ungdomsläger i Odensjö

  Himlavalvet förkunnar hans händers verk! På eftermiddagen den 7 augusti rullade flera bilar in på Odensjös byvägar, några av dem verkade säkerligen en aning osäkra i svängarna. Odensjö var nämligen en ny lägerplats för alla lägerdeltagare och visade sig vara en idyllisk ort för årets sommarläger! Lägret varade i fyra dagar och

 • maria

  Ett är nödvändigt

  Bekymmer hör detta livet till. Den stora frågan är hur vi försöker komma till rätta med dem. Hur du och jag har det med bekymren beror helt på hur vårt förhållande med Frälsaren är. Hur vi umgås med Gud och hans ord. Här finns ett samband som vi inte kan

 • tacksamhet

  Trons tacksamhet

  Huvudsaken är att man är frisk, det brukar vi ofta höra som en slogan och det har vi hört många gånger i synnerhet när vi börjar bli lite äldre. Men är verkligen den fysiska hälsan det viktigaste här på jorden. Jag känner en hel del sjuka människor som ändå trots

 • skärv

  Änkans skärv

  På vilket sätt var den fattiga änkan ett föredöme? Hon gav allt vad hon ägde, det står egentligen ordagrant ”hela sitt liv”. Genom sitt gudomliga allvetande visste Jesus hur det stod till med människornas ekonomi. Han visste att denna kvinna inte hade fler pengar sparade än de som hon nu

 • LBK - C.A. Åkerström från Ursviken undertecknar LBKs grunddokument 7 sept. 1974

  Lutherska Bekännelsekyrkan är 40 år

  Lutherska Bekännelsekyrkan firade 40-årsjubileet lite i förskott på Hjälmargården, men idag kan vi med gott samvete säga att vi är 40 år! Ingvar Adriansson ger idag sin version av LBK:s bildande och historia: Lutherska Bekännelsekyrkan 40 år (7 september 1974) Vid en konferens i Uppsala den 6-8 september 1974 konstituerades Lutherska Bekännelsekyrkan